Održana 7. sjednica Privrednog savjeta grada Zvornika

0

ZVORNIK – Juče je održana 7. sjednica Privrednog savjeta grada Zvornika, kojom je predsjedavao predsjednik savjeta, gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.

Informaciju o stanju u privredi i zapošljavanju na dan 30. septembar tekuće godine prezentovao je načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović koji je istakao da su u njoj, kroz dijagrame prikazani neki osnovni podaci o poslovanju privrednih subjekata. Broj preduzetničkih radnji povećan je ove godine za 53 i što je najveći rast u proteklih nekoliko godina. Između ostalog, Stefanović je naglasio da Grad Zvornik ima najveću pokrivenost uvoza izvozom od svih gradova u Republici Srpskoj.

Savjetu su prezentovane i Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta grada za tekuću godinu, Nacrt budžeta grada za 2022. godinu i Plan kapitalnih investicija Grada za period 2022-2024 godina. Zamjenik gradonačelnika, član ovog tijela, Bojan Ivanović, rekao je da rebalansiran budžet iznosi 36.812.000 KM i za za 1.200.000 KM je veći u odnosu na plan. Prevashodni razlozi za uravnoteženje budžeta su značajno povećanje prihoda od PDV-a.

„Ta sredstva su usmjerena, prije svega, u finansiranje projekata koji su započeti. Projekti koji se realizuju ili su realizovani tokom 2021. godine su izgradnja vodovoda Lokanj-Pilica, vrijednosti oko 7.500.000 KM, gdje će u prvoj fazi koja je pri kraju oko 280 domaćinstava dobiti priliku da se priključe na gradsku vodu. Krenulo se i sa drugom fazom od Branjeva prema Pilici kojom će biti obuhvaćeno oko 150 domaćinstava. Bitan projekat je izgradnja kanalizacione mreže za oko 800 domaćinstava u mjesnoj zajednici Branjevo koji se realizuje zahvaljujući donaciji Češke razvojne agencije. Ukupna vrijednost projekta koji se ovih dana završava je oko 3.500.000 KM. Na Grobnicama trenutno radimo zamjenu vodovodne i kanalizacione mreže u jednoj ulici, a vrlo brzo krenuće se i sa rekonstrukcijom ulice Patrijarha Pavla u dijelu iznad gradskog stadiona. U ovoj godini finansirana je i izrada projektne dokumentacije za obaloutvrdu rijeke Drine od ušća rijeke Hoče do ušća rijeke Sapne u dužini od tri kilometra. Sa radovima će se krenuti sledeće godine, a vrijednost je oko 6.000.000 KM. Završena je projektna dokumentacija za izgradnju prostorija za Okružni i Privredni sud, Tužilaštvo i Pravobranilaštvo. Sredstva su obezbjeđena u republičkom budžetu, a nosilac projekta je Ministarstvo pravde. Vrlo brzo biće završena i projektna dokumentacija za izgradnju nove zgrade Gradske uprave, kao i vodovoda Zapad koji obuhvata devet mjesnih zajednica sa 1.100 domaćinstava. Vrijednost projekta je između 6.300.000 i 6.500.000 KM, dio sredstava će obezbjediti Vlada Republike Srpske, dio Grad, a dio Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Najveći projekat koji se trenutno realizuje u Zvorniku je izgradnja novog bloka Bolnice, Grad Zvornik je preuzeo obavezu da platu rentu u iznosu od 270.000 KM, kao i da da dio zemljišta u svom vlasništvu, a dio smo obezbijedili kupovinom i raseljavanjem jedne stambene zgrade sa četiri stana. U toku ove godine realizovan je projekat energetske efikasnosti u Domu zdravlja, vrijednosti 1.300.000 KM od čega je skoro 1.000.000 donirala Vlada Republike Srbije, a ostalo Grad Zvornik. Započeti su, ali i trenutno obustavljeni radovi na uređenju prostora oko Doma zdravlja, zbog pogoršanja sitaucije izazvane virusom korona. Bitan projekat je i rekonstrukcija ambulante Branjevo vrijednosti oko 300.000 KM čime je omogućeno da stanovnici ove i mjesnih zajednica koje joj gravitiraju, u njoj dobiju zdravstevene usluge za koje su morali ići u Zvornik.“

Ivanović je saopštio i da je Nacrtom budžet grada za 2022. godinu planiran u iznosu oko 35.000.000 KM. Kada su u pitanju projekti u 2022. godini to su uvođenje naplate parking prostora. „Sredstva tako obezbjeđena koristiće se isključivo za izgradnju infrastrukture u gradu, odnosno prije svega za proširenje parking prostora. Očekuje se i da se polovinom godine krene sa realizacijom vodovoda Zapad, te izgradnjom prečistača otpadnih voda u Branjevu za šta opremu donira Češka razvojna agencija, a radove finansira Grad Zvornik, te u Tabancima što takođe finansira gradski budžet. Planirane su i aktivnosti na uređenju Poslovne zone „Jadar“, prije svega popravci komunalne infrastrukture i svih priključaka, a potom i postojećih objekata. Tokom 2022. godine planiramo formiranje i poslovne zone u mjesnoj zajednici Branjevo gdje imamo svu moguću infrastrukturu i smatramo da je to potencijalno perspektivna lokacija za buduće investitore. Planirali smo i izgradnju dva bunara u Tilić adi i na Branjevu kakobi povećali sigurnost u snabdijevanju grada i prostora vodovoda Sjever. Tokom sledeće godine očekuju se i radovi na regulaciji rijeke Hoče u dužini od oko 1.100 metara koje će finansirati Vode Republike Srpske, a Grad će imati obavezu da reguliše imovinsko-pravne odnose. Planirana je i izgradnja video nadzora u gradu sa oko 100 kamera u cilju veće bezbjednosti građana i imovine. Pored toga biće izvršena zamjena postojeće rasvjete novom savremenom led rasvjetom. Za projekte koje sam pobrojao obezbjeđena su potpuno ili najvećim dijelom sredstva i oni su uvršteni u Plan kapitalnih investicija.“

Prijedlogom odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada za 2022. godinu predviđenoje da ona ostane ista kao i prethodnih godina, odnosno 0,14 posto, dok je za oporezivanje nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost 0,07 posto.

Predsjednik Savjeta, gradonačelnik Stevanović, rekao je da će Grad Zvornik biti uvijek na usluzi i pomagati privrednicima. Odgovarajući na neka od pitanja prisutnih on je rekao da je Grad u pripremi projekta za revitalizaciju Đurđev Grada. Istakao da postoje ideje u smislu da se na tom prostoru obezbjede neki sadržaji, dobar vidikovac, žičara, za šta su potrebna ogromna sredstva.

„Mi, takođe, ozbiljnu aktivnost vodimo i na obezbjeđivanju prečišćavanja otpadnih voda iz samog grada. To košta oko 15.000.000 evra. Pripremamo neka idejna rješenja, jer bez projekta ne možete se obratiti nikome za sredstva. Dakle, ima mnogo izazova – rekao je Stevanović koji je napomenuo da je u zadnjih 4-5 godina obezbjeđeno preko 20.000.000 KM za uređenje vodotoka na području grada.

„Da bi dobili taj novac moramo imati građevinsku dozvolu, a da bi nam bila izdata moraju biti riješena imovinsko pravna pitanja. Samo za regulaciju korita rijeke Sapne imali smo preko 300 fizičkih lica sa kojima smo morali rješavati imovinsko pravna pitanja tako da su i to ozbiljna sredstva. Nailazili smo i na probleme iako se radi iz najboljih namjera, sa ciljem da se sačuva imovina. Ovih dana treba da bude raspisan tender za izvođača radova na regulaciji korita rijeke Hoče od magistralnog puta do ušća u Drinu. Kad se uradi i dio obaloutvrde Drine između dva ušća i dio korita Hoče uzvodno u dužini 400 metara od magistralnog puta mi smo riješili najkrupnije stvari u cilju zaštite od bujičnih vodotoka. Sa ova dva projekta to je preko 30.000.000 KM. Ta sredstva smo dobili praktično od UNDP-a, Voda Srpske, Vlade Republike Srpske, bez učešća gradskog budžeta izuzev za eksproprijaciju zemljišta od stanovništva, što takođe, ponekad ne ide jednostavno.“

Informišući prisutne o inicijativama sa prethodne dvije sjednice Privrednog savjeta, Biljana Milić, šef Odsjeka za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju, prezentovala je da su po osnovu njih u Plan kapitalnih investicija grada Zvornika uvršteni rekonstrukcija puta Šćemlija-Glumina i izgradnja kružnog toka u Karakaju, dok ostale inicijative Grad rješava u saradnji sa nadležnim institucijama.

Privredni savjet upoznat je i sa Akcionim planom obrazovanja i zapošljavanja grada Zvornika za period 2021-2023 godina koji predstavlja smjernice za djelovanje nadležnih institucija sa ciljem rješavanja problema nedovoljne usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, podsticanja zapošljavanja i stvaranja dodatne vrijednosti koja će unaprijediti kvalitet života na području grada Zvornika.

U okviru Inicijative o uvođenju novih obrazovnih profila u Tehničkom školskom centru saopšteno je da se ona odnosi na uvođenje profila građevinski tehničar, što je deficitarno zanimanje. Za učenike koji se odluče da ga upišu Gradska uprava će najvjerovatnije u potpunosti finansirati prevoz do škole i obezbjediti stipendije. Drugo novo zanimanje za koje se smatra da je perspektivno je tehničar logistike i špedicije, imajući u vidu da smo granični grad i veliki broj transportnih preduzeća.

Privredni savjet je savjetodavno tijelo koje jača komunikaciju javnog i privatnog sektora. Članovi su iz privrednog sektora, javnih preduzeća, javnih ustanova, organizacija civilnog društva i Gradske uprave.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име