VIŠKOVIĆ: DO 2023. MOGUĆ OPORAVAK PRIVREDNOG RASTA

0

BANJALUKA – Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je danas u Narodnoj skupštini da se u Republici Srpskoj od 2021. do 2023. godine može očekivati oporavak privrednog rasta po stopama 2,6, te 3,2 i tri odsto respektivno, kao rezultat oporavka domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

“Očekivani rast privredne aktivnosti u zemljama okruženja, iako nižeg intenziteta, omogućiće pozitivna kretanja u spoljnotrgovinskoj razmjeni i odraziće se na rast industrijske proizvodnje, posebno prerađivačke industrije, koja je izvozno orijentisana”, rekao je Višković u Narodnoj skupštini obrazlažući Prijedlog programa ekonomskih reFormi Republike Srpske za period 2021-2023. godine.

On je naglasio da se od 2021. do 2023. godine može očekivati oporavak energetskog sektora.

“Rast industrije omogućava veća ulaganja, kao i povećanje broja zaposlenosti, a to će uz rast ličnih primanja omogućiti rast domaće potrošnje. Planirana investiciona ulaganja bi, takođe, trebala da doprinesu ukupnom privrednom rastu”, dodao je Višković.

On kaže da će u periodu 2021-2023. godina biti nastavljena inicijativa i reformski procesi koji su započeti u prethodnom vremenu.

“Riječ je o kompleksnim i opsežnim višegodišnjim reformskim procesima, čije sprovođenje će doprinijeti realizaciji glavnih ciljeva politika Vlade Republike Srpske datih u sedam prioritetnih oblasti, a koje su definisane nakon identifikacije ključnih prepreka za konkurentnost i inkluzivni rast”, rekao je Višković.

Strukturne mjere, naveo je on, odnose se na reformu tržišta energije i transporta, reformu tržišta električne energije, poljoprivredu, industriju i usluge, unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije.

“Vlada Republike Srpske će u narednom trogodišnjem periodu nastaviti sa sprovođenjem reFormi u oblasti tržišta energije i transporta, uključujući restrukturisanje `Željeznica Republike Srpske`”, kaže Višković.

Prema njegovim riječima, u oblasti poljoprivrede nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na unapređenju konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a izvršeno je povećanje subvencija.

“S ciljem prevazilaženja negativnih uticaja pandemije virusa korona na poslovanje privrede, planirana je podrška prerađivačkoj industriji, realizacijom projekata i podrškom razvoju domaćeg proizvoda i bazne industrije. Takođe, zbog višestrukih uticaja na poslovanje, planirana je mjera koja se odnosi na jačanje podrške oporavku preduzetništva. Biće nastavljene aktivnosti u oblasti turizma”, naveo je Višković.

Takođe, rekao je on, s ciljem poboljšanja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite, jedan od glavnih ciljeva politika u narednom periodu ostaje sprovođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada uključujući i institucionalno jačanje Zavoda za zapošljavanje, i unapređenje usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada radi bolje povezanosti, što predstavlja jedan od najozbiljnijih i najhitnijih izazova.

Višković je rekao da će u narednom programskom periodu biti nastavljeno uspostavljanje eFikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom u Republici Srpskoj.

“Posebna pažnja biće posvećena drugoj fazi reforme Inspektorata Republike Srpske i inspekcija svih nivoa vlasti. Cilj je povećanje transparentnosti i kontrola rada inspekcijskih organa, radi eliminisanja mogućnosti selektivnog pristupa u izboru i tretmanu preduzeća koja su predmet inspekcije. Ujedno, dugoročni cilj je objedinjavanje inspekcija svih nivoa vlasti u Inspektorat Republike Srpske, kako ne bi bilo preklapanja nadležnosti i nekoordinisanog pristupa, kako bi bila smanjena siva ekonomija i olakšavanja poslovanja”, kaže Višković.

On je rekao da će se sistemski raditi na jačanju povjerenja poslovnih subjekata i građana aktivnostima na rastu integriteta poreskih i kontrolnih organa, koje su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske.

“U oblasti pronatalitetne politike obezbijediće se besplatni udžbenici za sve učenike prvog i drugog razreda, kao i za treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece”, naveo je Višković.

Premijer Srpske je napomenuo da su osnovni okvir za izradu navedenog dokumenta memorandumi o zajedničkim politikama i mjerama potpisani u decembru 2017. godine sa socijalnim partnerima Vlade Republike Srpske.

“Reforma javnih preduzeća je, pored reforme zdravstvenog sistema, najvažniji zadatak. Sva javna preduzeća treba da izađu sa planom reorganizacije, te jasno definisanim smanjenjem broja radnika, načinom smanjenja obaveza i jasno definisanim prihodom koji će obezbijediti kroz domaćinsko poslovanje bazirano na korporativnim principima. U saradnji sa tehničkom misijom Međunarodnog monetarnog fonda, sprovešće se nezavisna revizija poslovanja javnih preduzeća, te nakon toga definisati jasan niz koraka u reformi javnih preduzeća, s ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti u njihovom radu”, kaže Višković.

On je ocijenio da je potrebna nabaviti novi sistem za upravljanje fiskalizacijom.

Predsjednik Vlade je podsjetio da su donošenjem uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona ublažene negativne ekonomske posljedice.

“Utvrđene su poreske mjere koje obuhvataju produženje roka za podnošenje godišnjih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, ukidanje rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza, kao i druge mjere koje su povezane sa oblašću poreza i doprinosa”, podsjetio je Višković.

On kaže da je uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona predviđena mjera koja se odnosi na podršku privrednim subjektima s ciljem očuvanja zaposlenosti.

“Vlada Republike Srpske osnovala je Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi koji je usvojio set mjera za ublažavanje posljedica pandemije na privredne subjekte, a jedna od njih bila je hitna isplata povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini. Bankarski sektor Republike Srpske, i pored pandemije virusa korona, zadržao je adekvatnu stabilnost i likvidnost”, naveo je Višković.

On je podsjetio da je ukupni dug Republike Srpske 5,870 milijardi KM, odnosno 53,9 odsto bruto domaćeg proizvoda

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име